Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.meder.pl

 


Dane osobowe Klientów przetwarzamy zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem Państwa danych jest:

MEDER
ul. Haraszowskie 71a
47-110 Kolonowskie
NIP 756-183-04-35

Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” – tu: wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach MEDER.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Serwisie, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (tu: złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji zamówienia przez Administratora na rzecz danego Klienta.

Dobrowolnie podane przez Klientów dane osobowe oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze strony meder administrator przetwarza zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Klient może wyrazić odrębną dobrowolną zgodę, aby jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) były przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym na podany adres e-mail poprzez newsletter lub na podany numer telefonu poprzez sms/mms. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego i żądać wykreślenia z listy newsletter.

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją i założeniem konta będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta.

Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej oraz ze względu na politykę rabatową część tych danych osobowych będzie przechowywana przez nieokreślony czas od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub sms będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia takiego kontaktu. Później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

1) Firmie General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, będącej podmiotem spedycyjnym. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia (dostawy), a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

2) Firmie Tpay.com, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , realizującej płatności,

3) Firmie IAI Shop świadczącej usługi hostingowe,

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia (dostawy) , a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

Każdy Użytkownik i Klient Sklepu internetowego powierzający dane ma prawo do dostępu do nich, ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma również prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem ich usunięcia.

Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności w tym zakresie.

Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu internetowego.

 


Jakie dane o Tobie zbieramy?
Zanim będziemy mogli dokonać końcowej transakcji zakupu w naszym sklepie internetowym pod adresem www.meder.pl zapytamy Państwa o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.

Aby można skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

Podczas każdej wizyty w sklepie www.meder, automatycznie zbierane są dane np. Twój adres IP, nazwa domeny (link) z której przychodzisz, typ konkretnej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp.dobrowolnie możesz przekazać nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym wysłania do Ciebie zamówionego towaru. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Tobie naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu internetowego, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym otrzymasz od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jedynie dostęp do nich mają wybrani pracownicy www.meder.pl w celu realizacji zamówienia.
Zmiany polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Administratorem Państwa danych jest:

MEDER
ul. Haraszowskie 71a
47-110 Kolonowskie

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail sklep@meder.pl lub telefon 693 992 115.

Regulamin

1.Postanowienia ogólne
Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod www.meder.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2006 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.meder.pl
Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.meder.pl kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

2. Właściciel sklepu internetowego
Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.meder.pl jest firma:

MEDER Jarosław Skorupa
z siedzibą:
ul. Haraszowskie 71a
47-110 Kolonowskie
woj. opolskie

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1264/2005 prowadzonej przez Urząd Miejski w Zawadzkiem.

NIP: 756-183-04-35
REGON: 160048824

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.meder.pl

3. Ceny zawarte w sklepie
Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.meder.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT a w przypadku niektórych towarów 8% lub 5% VAT.
Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
Ceny towarów podane na stronie www,meder.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Zamówienia i dostawa
Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.meder.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - sklepem www.meder.pl
Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.
www.meder.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
-przelew bankowy na konto sklepu,
-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).
Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską GLS lub za pomocą Poczty Polskiej w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.
Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski jest zależny od wagi zamówionych towarów oraz od wybranego doręczyciela GLS lub Poczta Polska a także od sposobu płatności : przelew lub pobranie. ( zobacz zakładkę Zasady i Koszty przesyłki)

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:
Termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni, najczęściej czas oczekiwania na paczkę to 4-5 dni.
Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.
W przypadku zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny 693 992 115 lub mailowy sklep@meder.pl w celu ustalenia kosztów wysyłki.
www.meder.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.

5. Zwroty towaru
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.meder.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
www.meder.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconej przesyłki.
Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Zwrotowi podlega koszt zamówionego produktu oraz koszt dostawy obliczony jako różnica między wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia rzeczy oferowanym przez sprzedawcę. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.

6. Reklamacje
Wszystkie produkty będące w ofercie www.meder.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
www.meder.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

MEDER
ul. Szpitalna 3
47-120 Zawadzkie

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez www.meder.pl
www.meder.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

7. Inne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 693 992 115 lub drogą elektroniczną na adres sklep@meder.pl
Polityka plików cookies
Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej www.meder.pl.pl, której właścicielem jest firma MEDER Jarosław Skorupa, ul. Haraszowskie 71a, 47-110 Kolonowskie.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.67 / 5.00 (9 opinii)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij