Polityka Prywatności

Administratorem sklepu internetowego www.meder.pl jest firma „MEDER” z siedzibą Kolonowskiem poczta 47-110 Kolonowskie woj. opolskie, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1264/2005 prowadzonej przez Urząd Miejski w Zawadzkiem, NIP 7561830435, REGON . 160048824

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu www.meder.pl poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Dane osobowe

Decyzję o ujawnieniu danych osobowych podejmuje wyłącznie użytkownik dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych niezbędnych do realizacji usług ; ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu.

Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.
Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

realizacja zakupu produktów,
reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu internetowego,
sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu sklepu
zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu ,
wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu internetowego lub jego partnerów
prowadzenie statystyki związanej z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim; na tej bazie sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim.

Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Dane udostępnienie podmiotem trzecim są przekazywane firmom takim jak:

banki i systemy płatności w celu obsługi transakcji i procesu zakupów wykonywanych przez Użytkownika w Sklepie
firmy spedycyjne i kurierskie w celu obsługi wysyłki w ramach realizacji umowy
wyłącznie w celu zrealizowania dokonanego zakupu w sklepie internetowym.

Dane marketingowe, na których użycie wyraził zgodę Użytkownik mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Sklepem w celu wysyłania informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu internetowego.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji e-mail od sklepu internetowego („rezygnacja z newslettera”) poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej w wysyłanych tego typu informacjach.
Uprawnienia Użytkowników sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego.
Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adresy zamieszczone w regulaminie sklepu internetowego.

Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)  („Rejestracja”).

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych w oparciu o dostępny rozwój technologii oraz uregulowania prawne.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Nigdy nie należy korzystać z usług sklepu internetowego z innymi osobami w taki sposób, aby osoby te mogły poznać dane związane z logowaniem do sklepu. Użytkownik zawsze powinien zachowywać najwyższą ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie.

Po zakończeniu korzystania z usług sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku.

Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne.

Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora.

Wyjaśnienie i zdefiniowanie użytych pojęć

cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Szczegóły zawarte są w zakładce polityka cookies.

log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.
Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.70 / 5.00 (10 opinii)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij